Podręczniki szkolne

Seria Biologia na czasie to podręczniki i ściśle opracowane pod ich kątem karty pracy, przeznaczone do nauki biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Seria została przygotowana przez wiodące wydawnictwo edukacyjne Nowa Era, a twórcami serii są doświadczeni autorzy, m.in. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń i Stanisław Czachorowski. Publikacje powstały w oparciu o obowiązującą podstawę programową, pod kątem egzaminu maturalnego i zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Możliwość skutecznego opanowania materiału z biologii w bardzo przystępny sposób

Podręczniki z serii biologia na czasie to skuteczny sposób na uporządkowane i efektywne przyswojenie całej koniecznej wiedzy z biologii, a kompatybilne z nimi karty pracy dają szansę na wyćwiczenie umiejętności praktycznych i oswojenie się z typowymi zadaniami maturalnymi. Najważniejsze zalety serii to:

– przedstawianie nowego materiału w połączeniu z przypomnieniem wiedzy z gimnazjum

– ułatwienie rozumienia skomplikowanych procesów i tematów o podwyższonym stopniu trudności poprzez przejrzyste infografiki, schematy i zdjęcia

– przybliżanie wiedzy praktycznej i osiągnięć współczesnej biologii oraz medycyny

– bardzo skrupulatne, dokładne, ale także przystępne przedstawienie treści dotyczących biotechnologii i inżynierii genetycznej

– zachęcanie do dyskusji i oceny kontrowersyjnych tematów, również poprzez ukazywanie opinii autorytetów

– dobrze skonstruowane powtórzenia oraz ćwiczenia, które ułatwiają uczniowi przygotowanie do testów i sprawdzianów

– możliwość pogłębiania zainteresowań dzięki dodatkowym multimedialnym elementom serii oraz przydatnym adresom bibliograficznym.

Sposób na ciekawe i efektywne lekcje

Seria biologia na czasie ułatwia nauczycielowi przygotowanie interesujących i znacznie bardziej efektywnych zajęć dzięki dodatkowym narzędziom. Scenariusze lekcji, także tych multimedialnych, są przygotowane w pomysłowy i rzetelny sposób. Multibook oraz Multiteka to nowoczesne narzędzia, dzięki którym lekcja bardziej pochłonie uczniów i ułatwi przeprowadzanie z nimi żywiołowych dyskusji na temat. Dużą zaletą są również filmy z doświadczeniami biologicznymi i opracowane przystępne artykuły naukowe, dzięki którym uczniowie zostaną przygotowani do sprawdzianów i egzaminu maturalnego na bardzo wysokim poziomie.

Seria biologia na czasie to najlepszy wybór dla szkół ponadgimnazjalnych, jeśli zależy nam zarówno na interesujących, pełnych dyskusji lekcjach, jak i na wysokich wynikach i bardzo dobrym opanowaniu całego wymaganego materiału z biologii.

 

Podręczniki szkolne

Żyję i działam bezpiecznie” autorstwa Jarosława Słomy to podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa skierowany do uczniów szkół podstawowych. Podręcznik zachęca do nauki poglądowymi ilustracjami i przejrzystym układem graficznym, uświadamia młodym ludziom jak ważna jest znajomość zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych. Książka jest gwarancją wyszkolenia przez ucznia umiejętności potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i poradzenia sobie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak chociażby kataklizmy.

Żyję, więc działam

Niewątpliwymi zaletami podręcznika są:

– informacje przekazane w klarowny, przystępny dla ucznia sposób,

– zamieszczone na końcu każdego tematu zadania i ćwiczenia, które pozwalają utrwalić zdobytą podczas lekcji wiedzę, a nawet poszerzyć ją o zagadnienia spoza podstawy programowej;

– tabele, schematy i zdjęcia poglądowe, które ułatwiają zapamiętywanie informacji i pozwalają lepiej zrozumieć sens czynności opisywanych przez autora;

– bogata, zachęcająca do lektury szata graficzna.

Podręcznik tłumaczy, jak powinno zachowywać się w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Autor podaje między innymi informacje o tym, jak zadbać o siebie i swoich bliskich podczas powodzi czy trzęsienia ziemi. Poprzez schematy i ilustracje uczy, jak powinno się układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej. Pozwala także zapamiętać podstawowe zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uświadamia, jak zachować się podczas wypadku drogowego, uczy takich podstawowych czynności ratowniczych jak unieruchamianie kończyny czy tamowanie krwotoku. Przygotowuje młodzież do różnego rodzaju potencjalnych wypadków tak, by w razie zagrożenia życia wiedziała, jak postępować i czego należy unikać.

Żyję, więc jestem świadomy

Podręcznik Jarosława Słomy nie tylko uczy zasad pierwszej pomocy oraz czynności pozwalających chronić ludzkie zdrowie i życia. Książka jest przede wszystkim źródłem świadomości dla młodzieży – uświadamia, że wszystko ma swoje konsekwencje, a stan zdrowia fizycznego człowieka zależy w głównej mierze od niego samego. Podręcznik uczy odpowiedzialności za swoje decyzje, ukazuje, w jaki sposób powinno się postępować w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim jednak „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosława Słomy uświadamia młodym ludziom wartość życia i zachęca do samodzielnego doskonalenia zdolności z zakresu pierwszej pomocy. To podręcznik, który pomaga wychować następne pokolenie tak, by umiało zadbać o bezpieczeństwo – własne, swoich najbliższych oraz osób postronnych