Słowniki i podręczniki

O publikacji

Smart Time 2” to podręcznik opracowany przez Virginię Evans, Jenny Dooley oraz Bożenę Sendor-Gala, stworzony dla dorosłych i młodzieży, do nauki języka angielskiego. Cała seria „Smart Time”, opracowana została dla klas gimnazjalnych- od 1 do 3. Jest odpowiednia dla szkół, które korzystają z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Plusem podręcznika, jest jego wieloletnie zastosowanie (polecenia i ćwiczenia zostały skonstruowane w taki sposób, aby osoba, która użytkuje podręcznik, nie uzupełniała w środku pustych luk, a co za tym idzie, dawała możliwość publikacji, do bycia użytkowaną w latach kolejnych).

„Smart Time 2”

Podręcznik pozwala uczniom, odpowiednio przygotować się do egzaminu gimnazjalnego (zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym). Kompendium wiedzy jakie w sobie zawiera, umożliwi rozwijanie umiejętności językowych, zarówno w codziennej komunikacji w języku angielskim, jak i w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych. O sukcesie „Smart Time 2”, przemawia przede wszystkim konstrukcja ćwiczeń, która została opracowana pod okiem najlepszych specjalistów. Dzięki temu podręcznikowi tego typu uczniowie będą mogli:

  • uporządkować dotychczas zgromadzoną wiedzę i informacje,
  • poszerzyć kręg swoich zainteresowań i znaleźć inspirację właśnie w języku angielskim i jego specyfice,
  • odpowiednio przygotować się do egzaminu gimnazjalnego na obu poziomach,
  • w należytym stopniu komunikować się w języku obcym zarówno z innymi uczniami jak i mieszkańcami regionów, w których używa się języka (w podręczniku zostały zamieszczone zwroty i wyrażenia używane w slangu, języku potocznym),
  • wyrównać poziom swojego języka (zadania są tak dobrane, aby zarówno uczniowie, którym język angielski sprawia problem, jak i ci, którym nie sprawia trudności mogli do egzaminu gimnazjalnego, osiągnąć ten sam stopień zaawansowania).

Podręcznik powstał również w wersji dla nauczyciela z pełną korelacją, tak aby dydaktycy mogli kontrolować postępy uczniów, korygować ich błędy i wskazywać czego jeszcze powinni się nauczyć, aby opanować język. Cała seria natomiast, opracowana jest tak, aby w cyklu nauczania gimnazjalnego, poruszyć wszelkie potrzebne tematy i zagadnienia. Takie przygotowanie, to nie tylko przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, ale przede wszystkim przygotowanie do codziennego użytkowania języka obcego. Obecnie język angielski jest podstawa wymaganą, praktycznie w każdej pracy, podejmowanej zarówno w za granica jak i w kraju. „Smart Time 2” jest przepustką do dalszej nauki języka w szkole średniej i wystarczającym podręcznikiem do podstawowego użytku języka.