Podręczniki szkolne

Bezpieczeństwo na co dzień

Żyję i działam bezpiecznie” autorstwa Jarosława Słomy to podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa skierowany do uczniów szkół podstawowych. Podręcznik zachęca do nauki poglądowymi ilustracjami i przejrzystym układem graficznym, uświadamia młodym ludziom jak ważna jest znajomość zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych. Książka jest gwarancją wyszkolenia przez ucznia umiejętności potrzebnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i poradzenia sobie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak chociażby kataklizmy.

Żyję, więc działam

Niewątpliwymi zaletami podręcznika są:

– informacje przekazane w klarowny, przystępny dla ucznia sposób,

– zamieszczone na końcu każdego tematu zadania i ćwiczenia, które pozwalają utrwalić zdobytą podczas lekcji wiedzę, a nawet poszerzyć ją o zagadnienia spoza podstawy programowej;

– tabele, schematy i zdjęcia poglądowe, które ułatwiają zapamiętywanie informacji i pozwalają lepiej zrozumieć sens czynności opisywanych przez autora;

– bogata, zachęcająca do lektury szata graficzna.

Podręcznik tłumaczy, jak powinno zachowywać się w różnego rodzaju sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Autor podaje między innymi informacje o tym, jak zadbać o siebie i swoich bliskich podczas powodzi czy trzęsienia ziemi. Poprzez schematy i ilustracje uczy, jak powinno się układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej. Pozwala także zapamiętać podstawowe zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uświadamia, jak zachować się podczas wypadku drogowego, uczy takich podstawowych czynności ratowniczych jak unieruchamianie kończyny czy tamowanie krwotoku. Przygotowuje młodzież do różnego rodzaju potencjalnych wypadków tak, by w razie zagrożenia życia wiedziała, jak postępować i czego należy unikać.

Żyję, więc jestem świadomy

Podręcznik Jarosława Słomy nie tylko uczy zasad pierwszej pomocy oraz czynności pozwalających chronić ludzkie zdrowie i życia. Książka jest przede wszystkim źródłem świadomości dla młodzieży – uświadamia, że wszystko ma swoje konsekwencje, a stan zdrowia fizycznego człowieka zależy w głównej mierze od niego samego. Podręcznik uczy odpowiedzialności za swoje decyzje, ukazuje, w jaki sposób powinno się postępować w sytuacjach kryzysowych. Przede wszystkim jednak „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosława Słomy uświadamia młodym ludziom wartość życia i zachęca do samodzielnego doskonalenia zdolności z zakresu pierwszej pomocy. To podręcznik, który pomaga wychować następne pokolenie tak, by umiało zadbać o bezpieczeństwo – własne, swoich najbliższych oraz osób postronnych

 

Twój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *